INDUSTRI

Sveriges Industri står idag för ca en tredjedel av landets utsläpp. Detta är en minskning med 22% jämfört med 1990, och det finns fortfarande mycket besparingsåtgärder kvar att göra. Energibesparande åtgärder i industrisektorn är en stor och viktig del av vår verksamhet. Dessa åtgärder sparar både pengar och reducerar utsläppen kraftigt.


Vi hittar ofta energibesparande åtgärder med en direktavkastning på 10-40% på investeringen. T.ex. när restprodukten från de nödvändiga industriprocesserna kan konverteras och användas för fastighetsuppvärmning eller varmvattentillverkning. Ett av våra finaste referensobjekt är byggnad av frikyla till Nord-Lock i Mattmar. Istället för att använda maskinkyla har vi dragit vattenmatningar från Indalsälven som fördelas ut till maskinerna i tillverkningsprocessen.

Tveka inte på att höra av dig till oss vid frågor och funderingar om energioptimering för din industri.