VÄRMEPUMPAR

Vi erbjuder helhetslösningar på bergvärmeinstallationer i hela Jämtland och Härjedalen, referensobjekt finns på allt från mindre villavärmepumpar till flerbostadshus och industrilokaler.

Vi arbetar med kvalitetsmärken som CTC och Nibe

Bergvärme – solenergi som lagrats djupt nere i marken
Bergvärme är solenergi som lagrats djupt nere i marken, i botten av sjöar eller under din gräsmatta och som du kan använda för att värma ditt hus. Med hjälp av en bergvärmepump kan du ta tillvara på den lagrade solenergin och förse ditt hem med värme och varmvatten året runt – och även med kyla under varma sommardagar. Vilket av alternativen bergvärme, jordvärme (även kallat markvärme) och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad. Förutom att bergvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med NIBEs effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa det perfekta inomhusklimatet för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Jordvärme – solenergi som lagrats under gräsmattan
Jordvärme är solenergi som lagrats under din gräsmatta och som du kan använda för att värma ditt hus. Jordvärme, eller som det ibland också kallas, markvärme, är ett alternativ till bergvärme. Principen för att utvinna värmen är densamma, enda skillnaden är att du lägger en kollektorslang på 1 meters djup istället för att borra ett hål i berget på ca 90-200 meters djup.

Med hjälp av en bergvärmepump kan du ta tillvara på den lagrade solenergin på din tomt och förse ditt hem med värme och varmvatten året runt – och även med kyla under varma sommardagar.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Sjövärme – solenergi som lagrats på sjöbotten
Sjövärme är solenergi som lagrats på botten av en sjö och som du kan använda för att värma ditt hus. Sjövärme är ett alternativ till jordvärme och bergvärme. Principen för att utvinna värmen är densamma. Enda skillnaden är att du då lägger en kollektorslang på sjöbottnen istället för under gräsmattan eller djupt ner i berget.

Med hjälp av en bergvärmepump kan du ta tillvara på den lagrade solenergin på sjöbottnen och förse ditt hem med värme och varmvatten året runt – och även med kyla under varma sommardagar.

Vilket av tre alternativen bergvärme, jordvärme och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Frånluftsvärmepump – återanvänd luften i ditt hem

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp vattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad luft.

Lite förenklat går det till så att en fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade. Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem, och den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns. På så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.
Principen för en frånluftsvärmepump är i grunden enkel men utvecklingen av tekniken har med åren skapat allt mer avancerade produkter. Samtidigt har våra värmepumpar blivit allt enklare att installera och använda. De sköter sig i princip själva, år efter år.

Vi erbjuder en prestanda som både garanterar en säker drift och stora besparingar, både för dig och miljön.

Tveka inte på att kontakta oss vid frågor och funderingar.