ROT PROJEKT

Vi har stor erfarenhet av stambyten i flerfamiljshus. I ett stambyte ska gamla stammar för tapp- och spillvatten bytas ut till nya, ibland byts även värmestammarna.
Det är ett viktigt ingrepp. Främst för att minimera risken för fukt och vattenskador i fastigheten, men också för att i samband med stambytet få en bättre funktion i fastigheten i form av snabbare varmvatten, och kallare kallvatten. Vi jobbar efter branschreglerna i Säker Vatten som noggrant reglerar funktionerna för ert nya VVS-system. Läs mer om Säker Vatten här.

Ett stambyte kan utföras på flera olika sätt, allt ifrån enklare ingrepp där entreprenaden delas upp i ett flertal etapper som fördelas på flera års produktionstid, till stora ingrepp där hela fastigheten evakueras och entreprenaden genomförs väldigt tidseffektivt.
Vi jobbar med flera olika typer av prefabricerade lösningar för att våra stambyten ska bli så tids- och kostnadseffektiva som möjligt.

Läs mer om prefabricerade produkter för stambyten hos våra leverantörer Uponor och Beuloca Armatur.

I projekteringsstadiet för ett stambyte är det viktigt att fastighetsägaren ser över möjligheten till andra kostnadseffektiva och driftekonomiskt fördelaktiga ingrepp som kan utföras i samband med det stora stambytet. Det kan t.ex. vara;

• Förberedande anpassning eller installation av individuell vattenmätning
• Installation av FX-system, eller frånluftsåtervinning. (läs mer om det under fliken Energioptimering)
• Installation av snålspolande armaturer
• Injustering och reglering av radiatorer
• Installation av spillvattenåtervinning

Åtgärder som bidrar till en bättre driftekonomi och en lägre klimatpåverkan.
Bland våra referensobjekt finns t.ex. ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet där fastighetens fjärrvärmeförbrukning reducerades från 167 kWh/m2/år till 78 kWh/m2/år. Individuell mätning och debitering av tappvatten brukar leda till en reducering med mellan 20-30%.

Relining kan ibland vara ett passande komplement till våra traditionella stambyten, t.ex. vid stambyten i skyddsrum eller vid tillfällen där friläggning av de befintliga rören via bilning påverkar fastighetens konstruktion på ett sätt som leder till stora kostnader. Då stammar för tappvattenrör ändå måste friläggas och bytas brukar oftast utbyte av gamla gjutjärnsrör till nya ljudisolerade plaströr vara med mest ekonomiskt fördelaktiga i jämförelse med total relining av avloppsstammarna i kombination med byte av tappvattenstammar. Helt nya stammar ger dig som fastighetsägare en trygg, tyst, och driftsäker lösning en lång tid framöver.

Tveka inte på att kontakta oss vid frågor och funderingar.