Grönt bolån – lägre ränta för energieffektiva fastigheter