RP Montage utför VS-entreprenaden när kvarteret Hjorten ROT-renoveras